Gemaakt door: FutureOfFame Titel: ZomerPretPas 2019

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: SRO Sportzomer 2018

Gemaakt door: FutureOFFAME Titel: Bouwmensen Amersfoort Leerwerelden

Gemaakt door: Willemijn Wüthrich Titel: Speelotheek Leusden

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: FutureOfFame - Sociale Coperatie

Gemaakt door: Titel: Solar Schools animatie

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Project bakfiets op 50%. Weer 3 mensen blij!

Gemaakt door: Willemijn Wüthrich Titel: Alles Kan! - logo

Gemaakt door: Willemijn Wüthrich Titel: BurgerBalie - huisstijl/website

Gemaakt door: Willemijn Wüthrich Titel: BuurtAcademie - huisstijl/website

Gemaakt door: Willemijn Wüthrich Titel: D66 - NU VOORUIT

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Mamacafe Soesterkwartier

Gemaakt door: Judith Maas Titel: WAAR JE VOOR STAAT en NIKS ANDERS

Gemaakt door: Titel: Rabobank TV

Gemaakt door: Julien Dammers Titel: Samenwerking met UWV

Gemaakt door: Iris Bender en Ton Cox Titel: Fifteen beursflyer

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Waarom kiezen organisaties voor ons?

Gemaakt door: Daan Oostveen Titel: FILMPOSTER KITTY-GIRL

Gemaakt door: Miranda Grasdijk Titel: GirlsInc voor meiden van 11 tot 18 jaar

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: TOMBERMAN 2 'coming soon'

Gemaakt door: Jamie Bunnik en Erik Brouwer @FutureOfFame Titel: ZoekFabriek basis

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: FutureOfFame WOB WOB

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Gregor Salto en FutureOfFame in de studio

Gemaakt door: Brent Groenewold Titel: lipdub Circus Amersfoort

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Binnenkort starten we met onze eigen sociaal-relevante productlijn.

Gemaakt door: Robin van der Ploeg Titel: Nieuwe website van Robin van der Ploeg

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: CNME 'pas je aan' - animatie

Gemaakt door: Gideon van der Hooft Titel: Promo 'HAD JE WAT!?" voor Per Expressie

Gemaakt door: Bryan Klunder Titel: Introducing the team of FutureOfFame by Bryan Klunder

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Werkwijze van FutureOfFame

Gemaakt door: Jamie Bunnik Titel: Concept stand voor Game in the City

Gemaakt door: Dara Gorky Titel: NME arrangement - moestuin Gabrie Mehen

Gemaakt door: Wesley van Ommeren Titel: Vanaf 23 oktober gaan we de talenten van EEM (Events, Entertainment en Multimedia) verder ontwikkelen.

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Gert Jan Procee - WORLD=U Amersfoort geeft presentatie bij Rabobank Nederland

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Het kunstwerk Bikehead, gemaakt door jongeren uit Liendert en FutureOfFame, arriveert in de verkeerstuin.

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Het Amersfoortse NME-arrangement ontwikkelt samen met FutureOfFame een online Tuinenkaart.

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Maak Amersfoort Erfgoedstad 2012 - met FutureOfFame in de header

Gemaakt door: Miranda Grasdijk Titel: SRO - CityTrainer eerste levering promomateriaal

Gemaakt door: Robin van der Ploeg Titel: Documentaire over Buurthuis de Sleutel

Gemaakt door: Chantal Stekelenburg Titel: City Trainer social media - SRO

Gemaakt door: Robin van der Ploeg Titel: City Trainer fotoshoot - SRO

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: JK en Silvaro "Summer Rap"

Gemaakt door: Maarten Scheepmaaker Titel: Skate Event Vathorst

Gemaakt door: Dunya Shirley Titel: REIZEND

Gemaakt door: Gideon van der Hooft Titel: kick-off clipshoot Simplify

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Jongeren van FOF hebben samen met Wendell McShine een kunstwerk gemaakt!

Gemaakt door: Gideon van der Hooft Titel: BookTrailer - Iedere Hond Kan Speuren

Gemaakt door: Daan Oostveen Titel: Dr Evil a Lot (Serie)

Gemaakt door: FutureOfFame Titel: Wagenschilderplaats

HET BELANG VAN KWALITEIT

We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een constant veranderlijke tijd.
Transformeren per seconde.


Eigenwijs en inspirerend

Mogelijk maken wat nodig is

We leven niet in een tijd van verandering maar in een constant veranderlijke tijd. De toekomst kan voor iemand onoverzichtelijk zijn en is niet voor iedereen voorspelbaar. Voor velen blijkt dat de huidige situatie niet meer past bij de vraag van de toekomst. De samenhang tussen leren, werken en werken en leren vraagt steeds meer om een flexibele benadering en samenwerking. FutureOfFame richt zich op de vraag hoe onze talenten hier samen invulling aan kunnen geven waarbij zij zich zodanig ontwikkelen dat hun talent volledig is afgestemd op wat hun persoonlijke toekomst vraagt en biedt.


Eigenwijs en inspirerend

FutureOfFame is een eigenwijs bedrijf dat een inspirerende omgeving biedt voor iedereen die een gat ervaart tussen de eigen ambitie en de eigen mogelijkheden. Wij zijn niet vacature-gericht, maar gaan uit van de behoefte en het talent van mensen. FutureOfFame is een stichting met een sociaal maatschappelijk doel die zonder subsidie als bedrijf in de markt opereert. Dit doen wij met opdrachten afkomstig van het bedrijfsleven, de overheid en sociaal maatschappelijke organisaties. Daarmee garanderen wij onze toekomst en werk voor iedereen. FutureOfFame kan en wil actief zijn op een plek waar FutureOfFame de mogelijkheden zijn om het aanwezige talent volledig te benutten. Niet in een kantoorpand waar het enkel en alleen om de doelen van FutureOfFame draait, maar buurthuis De Nieuwe Sleutel in het Soesterkwartier in Amersfoort.


Resultaat gericht verbinden

FutureOfFame kan mensen motiveren, blokkades leren weg te nemen en zich tegelijkertijd richten op het ontwikkelen van praktische en sociaal maatschappelijke vaardigheden. Deze vaardigheden worden ingezet voor het maken van een persoonlijke verbinding met kennisgebieden. Daarbij kiest FutureOfFame voor het aanbieden van een leer- werkomgeving die tegelijkertijd een werk- leeromgeving kan zijn. In dit dynamische speelveld heeft FutureOfFame de mogelijkheid per seconde te transformeren in het aangaan van een verbinding met meerdere kennisgebieden. die nodig zijn om talent af te stemmen op keuzes voor de toekomst. Dit proces van resultaatgericht verbinden levert als verrassend en zinvol resultaat op dat FutureOfFame zich niet beperkt tot inzet op een of enkele specifieke aandachtspunten, maar een bijdrage levert op alle gebieden van het dagelijks leven.
Stabiele omgeving en Gestructureerde chaos


FutureOfFame biedt een stabiele omgeving waarin mensen de volgende vaardigheden kunnen ontwikkelen waarvan wij geloven dat ze die in de basis nodig hebben

• Identificeer overeenkomsten en verschillen tussen de bestaande en de gewenste situatie
• Structureer je gedachten en opgedane ervaringen
• Vat opgedane kennis en ervaring samen en pas dit toe
• Verken grenzen en durf je mening uit te spreken
• Leer risico’s te nemen om je doel te bereiken
• Durf een voorstel te doen voor iets wat eigenlijk niet kan
• Erken het resultaat en bespreek verbeterpunten
• Sta open voor kritiek en doe er iets mee

Deze basisvaardigheden nemen we als uitgangspunt om samen met onze talenten op zoek te gaan naar de eigen motivatie. Dit doen wij aan de hand van de vragen wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe ga ik daarmee in het hier en nu werken aan mijn toekomst. De antwoorden op deze vragen veroorzaken een gestructureerde chaos die de basis vormt voor zelfstandig werken vanuit de eigen motivatie.

Bij FutureOfFame geloven wij niet dat je eerst in je kracht moet staan om voldoening te halen uit wat je doet, maar dat je door plezier en waardering weer in je kracht komt te staan. Van onze talenten heeft vrijwel iedereen na verloop van tijd zijn eigen ambitie waargemaakt en is niet bang om binnen de bestaande referentiekaders iets nieuws te brengen. Daarbij bieden wij werkplekken aan enthousiaste mensen vanuit een re-integratietraject, dagbesteding, stageplekken, voortijdig schoolverlaten en mensen die als zelfstandige of anderszins aan de slag willen gaan. Zij en wij ontdekken waar we goed in zijn en ons verder in kunnen ontwikkelen. Bij FutureOfFame is er een inspirerende en veilige plek voor iedereen die dat binnen een eigen tijdsbestek nodig heeft. Wanneer onze talenten uitstromen gaan ze met hernieuwd opgedane kennis en inzichten de deur uit.